Δήλωση υιοθεσίας

Στο δήμο που κατοικούν οι θετοί γονείς:

1.Δικαστική απόφαση.

2.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο.

3.Έκθεση επίδοσης.

4.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

5.Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.

6. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των γονέων.

Comments are closed.