Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης

1. Συμβολαιογραφική Πράξη

2.Αστυνομική ταυτότητα και των δύο ή άδειας παραμονής ή διαβατήριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α.Η δήλωση γίνεται υποχρεωτικά από τον έναν εκ των δύο συμβαλλομένων.

β. Ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης στο Ληξιαρχείο.

Comments are closed.