Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης

1. Συμβολαιογραφική Πράξη

2.Εντοπιότητα (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό ή Ε1 όπου φαίνεται ο τόπος κατοικίας)

3.Αστυνομική ταυτότητα και των δύο ή άδειας παραμονής ή διαβατήριο.

4.Για Έλληνες πολίτες απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.Για αλλοδαπούς πολίτες απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την χώρα τους ή την Πρεσβεία τους στη χώρα μας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α.Η δήλωση γίνεται υποχρεωτικά από τον έναν εκ των δύο συμβαλλομένων.

β. Ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης στο Ληξιαρχείο.

Comments are closed.