Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης

1. Συμβολαιογραφική Πράξη

2. Βεβαίωση κατοικίας (είτε μέσω gov.gr είτε μέσω Δημοτολογίου)

3.Αστυνομική ταυτότητα και των δύο ή άδειας παραμονής ή διαβατήριο.

4.Για Έλληνες πολίτες απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης η έκδοση του οποίου θα έχει γίνει από το Δημοτολόγιο και όχι από gov.gr

5.Για αλλοδαπούς πολίτες απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την χώρα τους ή την Πρεσβεία τους στη χώρα μας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α. Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας, από το συμβαλλόμενο που κατοικεί εκεί.

β. Ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης στο Ληξιαρχείο.

Author

Comments are closed.