Δήλωση Θανάτου

1.Πιστοποιητικό γιατρού ή νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού.

2.Αστυνομική ταυτότητα

3.ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του θανόντος.

Comments are closed.