Δήλωση Γέννησης

Η δήλωση γέννησης του παιδιού γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση. Αν ο τοκετός γίνει σε ίδρυμα (μαιευτήριο νοσοκομείο) η δήλωση γίνεται στο γραφείο δηλώσεων του ιδρύματος.

Δικαιολογητικά:

1.Δήλωση νοσοκομείου (γιατρού/μαίας)

2.Αστυνομική ταυτότητα

3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4 Ληξιαρχική πράξη γάμου

5 Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ γονέων

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και διαβατήριο.

Υπόχρεοι να δηλώσουν τη γέννηση είναι:

-Η μητέρα, ο πατέρας του παιδιού

-Ο γιατρός ή η μαία

-Οποιοσδήποτε άλλος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α. Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών από τον τοκετό. Μετά τις δέκα μέρες είναι εκπρόθεσμη και απαιτείται παράβολο Δημοσίου 30 ευρώ και μετά το τρίμηνο 60 ευρώ.

Author

Comments are closed.