Δήλωση Γάμου

1.Δήλωση τέλεσης μυστηρίου από Ιερέα ή Δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου).

2.Αστυνομική ταυτότητα και των δύο ή άδειας παραμονής ή διαβατήριο.

3. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των συζύγων.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α. Η δήλωση γίνεται μόνο από τον έναν εκ των δύο συζύγων.

β. Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την τέλεση του μυστηρίου.

γ. Η εκπρόθεσμη δήλωση συνεπάγεται πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.4 παρ.15 του Ν.4144/2013) το οποίο ανέρχεται μετά τις 40 ημέρες σε τριάντα (30) ευρώ, ενώ αν γίνει αργότερα από 90 ημέρες σε εξήντα (60) ευρώ.

Comments are closed.