Δήλωση Βάπτισης

1.Βεβαίωση Ιερέα.

2.Αστυνομική ταυτότητα.

α. Υπόχρεοι να δηλώσουν την βάπτιση είναι και οι δύο γονείς, ή ο ένας γονέας, με εξουσιοδότηση του άλλου (προκειμένου να γίνει και ονοματοδοσία, η οποία μπορεί να γίνει και στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων).

β. Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση βάπτισης και ονοματοδοσίας.

 Για βάπτιση που έλαβε χώρα στην περιφέρεια του ληξιαρχείου μας και η γέννηση είναι καταχωρημένη σε άλλο ληξιαρχείο μπορεί να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη Εκθέσεως Βαπτίσεως για ενημέρωση της αρχικής πράξης.

Comments are closed.