Βοήθεια στο σπίτι

 

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και η Πράξη “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών και φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη >>  παρέχει  οργανωμένη  και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική  φροντίδα  από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες με προβλήματα υγείας, απομόνωσης, κοινωνικά, ψυχολογικά κ.λ.π   Κύριος  σκοπός  της δράσης είναι η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης καθώς επίσης και η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους βελτίωση.

 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται :

  • υποστηρικτική κοινωνική εργασία οικογένειας και ψυχοκοινωνική στήριξη.
  • κατ’ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες-ραντεβού και μεταφορά σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
  • οικογενειακή βοήθεια.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132004814 &  2132004821

Διεύθυνση: Μπιχάκη 8, Αγ.Ι.Ρέντης, 2ος όροφος