Βιτρώ

Στο Εργαστήριο Βιτρώ διδάσκονται:

• Ιστορία της τέχνης των βιτρώ

• Γνωριμία με τις πρώτες ύλες και σωστή χρήση των εργαλείων

• Πρακτική άσκηση

• Κατασκευή βιτρώ με τη μέθοδο TIFFANY

• Κατασκευή ενός ψηφιδωτού με γυαλιά

 

Οι εγγραφές και τα μαθήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο κάθε έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.

Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα –– Παρασκευή 16.00 – 21.00.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα 18 ετών και άνω.

Εργαστήριο Βιτρώ βρίσκεται στην οδό , Π. Ράλλη 125 – ΤΚ 18453 , Νίκαια, τηλ. 2104968821.

Πληροφορίες- εγγραφές: Γραμματεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού (08.00 – 21.00) στην οδό Αχιλλέως 15, τηλ. 2104906021, fax 2104921931,

email :  politismos.nikaia.rentis@gmail.com