Βεβαίωση ονομασίας οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων

Η αλλαγή ονομασίας οδού & λοιπών κοινοχρήστων χώρων γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεδομένου ότι αλλαγές αυτές επιφέρουν αναστάτωση.

Η διαδικασία καθορισμού / αλλαγής ονομασίας οδού και λοιπών κοινοχρήστων χώρων περιλαμβάνει γνωμοδότηση του Συμβουλίου της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας, γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προτεινόμενη ονομασία και ακολούθως σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο

Author

Comments are closed.