Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτων

Για Χορήγηση Βεβαίωσης για ακριβή διεύθυνση ακινήτου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην Τεχνική Υπηρεσία (Γρεβενών 5 – 7 Νίκαια α’ όροφος), την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ, και συνημμένα:

1. Αντίγραφο Κτηματολογικού φύλλου

2. Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος

Comments are closed.