Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου

Αυτοτελές Τμήμα Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Εθελοντισμού και Διοικητικής Βοήθειας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
213 2075255, 213 2075363

e-mail: grafeio_dimarxou@nikaia-rentis.gov.gr