ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ.18450 ΝΙΚΑΙΑ                                                                                                                                    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Αδαμαντία Κατσίκα
ΤΗΛ.: 213 2075 392  & 393
e-mail: dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr                                                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η

www.nikaia-rentis.gov.gr                                                                                                   Της 25ης – 10 -2022

 

Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/20102010, σε εφαρμογή του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α΄/112), της με αρ. πρωτ. 39456 / 15-6-2022 Εγκυκλίου 380 του Υπουργείου Εσωτερικών , της με αρ. πρωτ. 39167 / 2-6-2022 Εγκυκλίου 375 του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ.78 του Ν. 4954 / 2022 (ΦΕΚ 136 /Α΄/ 9-7-2022).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της με αρ. 88/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

1ο ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ολιγοήμερη απασχόληση 38 συμβασιούχων Covid  που είχαν προσληφθεί στον Δήμο Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη.

 

                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ (παρών)

                                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (παρούσα)

                                                             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (παρών)

                                                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (παρούσα)

 

Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Αγγελίνας Γ., Αγγελινιάδης  Ι., Ακκάς Γ., Αναγνωστόπουλος Ν., Άννινος Ν., Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μ., Αργυράκη-Δεληγιώργη Ε., Βακαλάκης Η., Βαλλιανάτου Ε., Βεντούρη Ζ., Βότσης Ε., Γεωργαντζέλη Π., Γλαυκίδου – Παπαδοπούλου Ε., Θωΐδου Αικ., Ζαχαρόπουλος Π., Ιωαννίδης Κ., Ιωαννίδου Σ., Καζάκου Μ., Καζαντζίδης Ι., Κατηφές Π., Κόνιαρη Θ., Κοτζαμάνης Σ., Λαγουμιτζής Μ., Λεγάκης Γ., Λιντζέρης Α., Λουκίσας Α., Μάλαμα Α., Μαραγκάκης Κ., Μερτινός Δ., Μουταφίδης Γ., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλος Ι., Μπακιρτζής N., Μπίχτας Π., Νάκης Γ., Παναγόπουλος Ν., Παπαδόπουλος Κ., Παπαδοπούλου Α., Ποζατζίδου Π., Σταματάτος Δ., Σταυρόπουλος Β., Σωτηροπούλου Δ., Τούντας Κ., Χαραμής Ε., Χατζηπαυλίδης Ε.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ & ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Άννινος Ν., Βεντούρη Ζ., Κοτζαμάνης Σ., Λαγουμιτζής Μ., Μερτινός Δ., Μπακατσέλος Ι.,

Νάκης Γ., Παναγόπουλος Ν., Ποζατζίδου Π., Τούντας Κ.

 

Νόμιμος αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου: σαράντα πέντε  (45)

Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. 37830/21-10-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαλλιανάτου Ειρήνης που δόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη του Σώματος και στο Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειμίδη.

Απούσα ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Α. Αιγινίτη.

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Ν. Μαυρουκλής

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού:

 

  1. Άκουσε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαλλιανάτου Ειρήνη που πρότεινε να εγκριθεί το κατεπείγον του θέματος.
  2. Έλαβε υπόψη την παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Κηρύσσει το θέμα ως κατεπείγον

 

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Προέδρου του Συλλόγου των  Εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη κ. Τράκα Νικόλαου, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα της παραμονής των 38 συμβασιούχων στο Δήμο για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του λόγω της εξέλιξης της πανδημίας & για λόγους δημόσιας υγείας.

 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Επικαιροποιεί την με αρ. 34 / 16-03-2022 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.  Θεωρεί πως οι 38 συμβασιούχοι Covid που είχαν  προσληφθεί στον Δήμο Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη παράγουν έργο απαραίτητο –  ιδιαιτέρως καθώς η πανδημία συνεχίζεται – και προτείνει  την ολιγοήμερη πρόσληψή τους από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη – ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ, (για 15 ημέρες), προκειμένου να απασχοληθούν μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων.

Την παρούσα απόφαση μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Δήμου

www.nikaia-rentis.gov.gr  στη διαδρομή Δήμος/Δημοτικό Συμβούλιο/Αποφάσεις.                                                                             

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                   & α/α

 

            ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ                                                                ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Author

Comments are closed.