ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ,ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ) ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΣΜΕ 3/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43725 /15-11-2023) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟΙ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ .

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ 3-2023
2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΜΕ 3-2023
3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 3-2023
4)  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 3-2023

Author

Comments are closed.