ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.  ΣΜΕ  3/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 32812/ 19-09-2022 και Α.Δ.Α.: ΡΩ7ΔΩΚΑ-ΞΑΚ ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ  ΕΝΑ(1) ΑΤΟΜΟ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Author

Comments are closed.