ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ,ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΣΜΕ 4/2022 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.40234/08-11-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟΙ) ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 30/11/2023.

Author

Comments are closed.