ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ 1/2023 (αρ. πρωτ. 46604/19-12-2022) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (03) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ .
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΚΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 13/04/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/04/2023

1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Author

Comments are closed.