Για την ανανέωση άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ στην οποία θα επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • Αντίγραφο προηγούμενης Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Αναπηρικό Σήμα ή Δελτίο Στάθμευσης Αναπήρου

Δ/νση : Αιγάλεω αρ. 5 & Κάστορος

Τηλ. 213.1603121 – 122-123-124-125-126-127-128

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος η οποία θα αναγράφει τα εξής:

(Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτω στην αίτησή μου είναι αληθή &

δεν διαθέτω ιδιωτική θέση στάθμευσης σε ακίνητο που βρίσκεται

πλησίον της κατοικία μου).

Author

Comments are closed.