Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
(ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. – Ν.Π.Ι.Δ.)
ανακοινώνει:
την πρόσληψη δυο (2) ατόμων ηλικίας από 18 έως 65 ετών, κατηγορίας εκπαιδευτικού/διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης, με προέλευση των πιστώσεων (με αντίτιμο), χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, και συγκεκριμένα στη υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, όπως αναγράφονται στους κατωτέρω πίνακες Α΄& Β΄. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περι μη επαναπρόσληψης κλπ

Author

Comments are closed.