Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει  προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου μας,

για το διδακτικό έτος 2021-2022,

και συγκεκριμένα:

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ (82) ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

εκ των οποίων πενήντα εννέα (59) άτομα πλήρους απασχόλησης

και είκοσι τρία (23) άτομα μερικής απασχόλησης.

           Υποβολή Αιτήσεων από 16/08/2021 έως και 20/08/2021,

αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

στο email: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να υποβάλλουν, σκαναρισμένη, ΜΟΝΟ την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα και e-mail) των υποψηφίων που θα αναγράφονται στην εν λόγω αίτηση να είναι ευκρινή.
Author

Comments are closed.