Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

(ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

ανακοινώνει:

την πρόσληψη εκπαιδευτικού/διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι με προέλευση των πιστώσεων (με αντίτιμο), χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου, για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Author

Comments are closed.