Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

ανακοινώνει:

την πρόσληψη δυο (2) ατόμων με ηλικία από 18 έως 65 ετών, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με προέλευση των πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ, χρονικής διάρκειας (έως το τέλος της περιόδου 2022-2023 στις 31/08/2023) για τη κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του Κ.Δ.Α.Π. και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Author

Comments are closed.