Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έως 12 μήνες για την υλοποίηση προγραμμάτων των Δ/σεων Αθλητισμού & Πολιτισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ).
ΑΠΟ 16/04/2021 ΕΩΣ 26/04/2021
Author

Comments are closed.