Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

     τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.) για δεκαπέντε (15 ) άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων :

  • Ένα (1) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ με ειδικότητα ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • Ένα (1) ΠΕ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
  • Ένα (1) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδίκευση ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (TAE –KWON-DO )
  • Τέσσερις (4) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδίκευση ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
  • Τρεις (3) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδίκευση ΑΕΡΟΒΙΚΗ
  • Δύο (2) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • Δύο (2) ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
  • Ένα (1) ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ –ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών για την εκτέλεση των έργων «Υλοποίηση Προγραμμάτων Αθλητισμού  της Διεύθυνσης Αθλητισμού» και «Υλοποίηση Προγραμμάτων Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Παιδείας».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

από  04/07/2024 έως και 13/07/2024

  • είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στα γραφεία της υπηρεσίας μας,

     στην ακόλουθη διεύθυνση:   ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ,

Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450, Νίκαια, 3ος ΟΡΟΦΟΣ

προς το Τμήμα Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού

υπόψιν  κ. Πάντσου Αναστασίας και Λουραντάκη Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2132075285 & 226)

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1_2024

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΜΕ 1-2024

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2 ΔΕ ΥΕ

Author

Comments are closed.