Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ       (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Ανακοινώνει:

την πρόσληψη εκπαιδευτικού/διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι με προέλευση των πιστώσεων  (με αντίτιμο), χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, είκοσι τριών (23) ατόμων ηλικίας από 18 έως 70 ετών, για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων, (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ).

Author

Comments are closed.