Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Ανακοινώνει:

την πρόσληψη έξι (6) ατόμων, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με προέλευση των πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ , χρονικής διάρκειας (μέχρι την λήξη του προγράμματος του ΚΔΑΠ) για τη κάλυψη των αναγκών του και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων λαμβάνοντας υπ΄ όψη :

την 32/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ως και τα σχετικά της για την Έγκριση της πρόσληψης έξι (6) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με προέλευση των πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ ως εξής :

-1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΠΕ Εργοθεραπευτής/τρια

1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΤΕ Λογοθεραπευτής/τρια

1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΤΕ Καθηγητής Αγγλικών και ελεύθερου σχεδίου

1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΔΕ Δασκάλα χορού

1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΠΕ Δάσκαλος/α

1 άτομο με πλήρη απασχόληση με ειδικότητα ΥΕ καθαριστής/τρια εσωτερικών χώρων

Οι παραπάνω που θα προσληφθούν, θα εργασθούν για τι κάλυψη αναγκών του προγράμματος ΚΔΑΠ και μέχρι λήξης του προγράμματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Author

Comments are closed.