Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής του Γενέσιου της Θεοτόκου πρόκειται να διεξάγει εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2023 στην οδό Ολύμπου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση άδειας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δραστηριοτήτων.

Υποβολή αιτήσεων – διαδικασία:

Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων για τις αγορές θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Φωτοτυπία βεβαίωσης δραστηριοποίησης ή φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

β)Φωτοτυπία πιστοποιητικού υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών

γ)Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κατά περίπτωση.

δ)Εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης από οποιονδήποτε τρίτο.

Η πληρωμή του τέλους πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα έναρξης λειτουργίας της αγοράς.

Με την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής του τέλους , εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου (Τμήμα Αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δραστηριοτήτων) εγκριτική πράξη συμμετοχής στο όνομα κάθε δικαιούχου.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπροθέσμων οφειλών προς το δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).

Η καταβολή του οριζόμενου τέλους ορίζεται σε 25 ευρώ/μέτρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email:tmhma_adypagor@nikaia-rentis.gov.gr

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ

Author

Comments are closed.