Επειδή κάποιοι κάνουν πολύ θόρυβο τελευταία για την κατάσταση του γηπέδου της Νεάπολης, επισυνάπτουμε φωτογραφίες για την κατάσταση του χλοοτάπητα η οποία είναι άριστη.

Στις 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική λίπανση με λίπασμα ταχείας αποδέσμευσης και το γήπεδο θα παραδοθεί για χρήση δύο μέρες αργότερα δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου.

Προκειμένου ο χλοοτάπητας να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, το συγκεκριμένο γήπεδο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προπονητικό κέντρο.

Ο χλοοτάπητας είναι φυτά, στα οποία μετά από κάθε χρήση θα πρέπει να τους δίνεται ο κατάλληλος χρόνος ώστε να ανακάμψουν, εφαρμόζοντας κάθε φορά τις απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες.

Η διατήρηση του χλοοτάπητα σε άριστη κατάσταση είναι συνδυασμός αρκετών παραγόντων όπως

  • η ορθή χρήση του γηπέδου
  • η εφαρμογή των απαραίτητων καλλιεργητικών επεμβάσεων (λίπανση, κούρεμα, άρδευση, φυτοπροστασία κ.λ.π)
  • οι εδαφοκλιματικές συνθήκες

Για την επίτευξη του στόχου της διατήρησης του χλοοτάπητα σε άριστη κατάσταση απαιτείται η τήρηση των συμφωνηθέντων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Author

Comments are closed.