ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2021-2022

Αγαπητές ωφελούμενες μητέρες, δυνητικές δικαιούχοι και ενδιαφερόμενες απόκτησης «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς του δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Η EETAA (https://www.eetaa.gr/) δημοσίευσε την «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος» για τις ενδιαφερόμενες ωφελούμενες μητέρες, στις 16/07/2021. Η προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων προς την ΕΕΤΑΑ είναι από 19/07 μέχρι και 03/8/2021. Για να ενημερωθείτε για τους όρους και τη διαδικασία θα πρέπει να «μπείτε» στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2021

  2. H Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής δέχεται βρέφη από οκτώ (8) μηνών συμπληρωμένης της ηλικίας μέσα στο μήνα έναρξης (από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021) και «προνήπια» από τριάντα (30) μηνών συμπληρωμένης της ηλικίας τους επίσης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

  3. Οι ωφελούμενες μητέρες θα πρέπει να προσέλθουν στην έδρα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στον πρώτο όροφο (Μπαλτατζή 32, Άγ. Ι. Ρέντης) έχοντας εκτυπώσει ήδη το Βάουτσερ («Αξία Τοποθέτησης») μαζί και την «Εξουσιοδότηση» από την εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ και να το καταθέσουν στην υπηρεσία μας. Επίσης μαζί πρέπει να έχουν την ταυτότητά τους η κάθε άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο καθώς απαιτείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας της ωφελούμενης μητέρας. Η εξουσιοδότηση προς άλλο άτομο για την κατάθεση του Βάουτσερ εκτός από την ίδια την ωφελούμενη, δεν είναι αποδεκτή.

  4. Το κριτήριο προτεραιότητας για εισδοχή σε Σταθμό είναι η σειρά κατάθεσης του Βάουτσερ στην υπηρεσία μας καθώς η ΕΕΤΑΑ δεν έχει θεσπίσει αντίστοιχα κριτήρια κατάταξης των δικαιούχων.

  5. Η υπηρεσία μας θα καταχωρίσει τα vouchers των ωφελούμενων μητέρων ανά Σταθμό με βάση τις διαθέσιμες προσφερόμενες θέσεις και θα συνεχίσει την προβλεπόμενη διαδικασία με τις μητέρες (εκτύπωση συμβάσεων, υπογραφή κλπ).

Στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ συμμετέχουν όλοι οι Βρεφικοί και Νηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας με οι οποίοι εμφανίζονται στην κατάσταση που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 18 ΜΗΝΩΝ) ΚΥΠΡΟΥ 142 – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18453 2104912162
2ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΚΥΠΡΟΥ 142 – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18453 2104920574
3ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ) ΑΧΙΛΛΕΩΣ 13 & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 9Α -ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18450 2104930892
4ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΑΧΙΛΛΕΩΣ 13 & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 9Α -ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18450 2104965168
5ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ) ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.:18450 2104917686
6ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 52 & ΝΕΣΤΟΡΟΣ – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18451 2104965928
7ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΓΕΜΕΛΟΥ 35 – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18450 2104912221
8ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & Δ. ΨΑΡΑ 116 – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18452 2104902609
9ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ) ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 & ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ -ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18452 2104920260
10ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 & ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18452 2104920260
11ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 9Ος Α ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΤΥΑΝΩΝ 4 – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18450 2104926763
12ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 9Ος Β ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΤΥΑΝΩΝ 4 – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18450 2104917281
13ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ) ΚΑΒΑΦΗ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233 2104928511
14ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α – Δ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7 -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ τ.κ.: 18233 2104827878
15ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233 2104916106
16ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ) ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 89 -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233 2103423045

 

Τέλος, σας παραθέτουμε αυτολεξεί το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει η ΕΕΤΑΑ στην πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους γονείς και σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας θα δέχεται δια ζώσης, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα vouchers από 23/0821 έως 10/9/21 και ώρες 08:00 -14:00.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 3η/8/2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα.

Με την υποβολή της Αίτησης, οι αιτούσες δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και ιδίως το Άρθρο 10 που αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Χρονοδιάγραμμα : Υποβολή Αιτήσεων – Αποτελεσμάτων

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων-Αποτελέσματα Ημερομηνίες
Υποβολή αιτήσεων 09/07 – 03/08/2021
Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων 09/08/2021
Υποβολή ενστάσεων 10-12/08/2021
Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων 13/08/2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

 

Comments are closed.