Αγαπητές/τοί αιτούσες/αιτούντες, δυνητικές/κοί δικαιούχοι απόκτησης «αξίας τοποθέτησης» (Βάουτσερ) για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και νηπιακούς σταθμούς του δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η EETAA (https://www.eetaa.gr/) δημοσίευσε την «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος» για τις/τους ενδιαφερόμενες/νους στις 19/06/2023. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων προς την ΕΕΤΑΑ είναι από τις 20/06/2023 μέχρι και τις 11/07/2023 σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ του γονέα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση. Το χρονοδιάγραμμα υποβολής και έκδοσης αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ είναι το εξής:

 

1. Με βάση την εν λόγω πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, οι ενδιαφερόμενες/νοι θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την υποβολή της αίτησης να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2022.

2. Για να ενημερωθείτε για τους όρους και τη διαδικασία πρέπει να εισέλθετε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2023/20230619_prosklisi_2023_2024_diavgeia.pdf

3. H Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής δέχεται βρέφη από οκτώ (8) μηνών συμπληρωμένης της ηλικίας μέσα στο μήνα έναρξης του σχολικού έτους (από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023) και «προνήπια» από τριάντα (30) μηνών συμπληρωμένης της ηλικίας τους επίσης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Ειδικά για τον 1ο Βρεφικό Σταθμό – Κύπρου 142 (Ισόγειο και Α όροφος) – τα παιδιά θα πρέπει να συμπληρώνουν την ηλικία των 18 μηνών τον Σεπτέμβριο του 2023)

 

4. Οι ενδιαφερόμενες/νοι (που θα έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση με βάση το ως ανωτέρω χρονοδιάγραμμα), θα πρέπει να προσέλθουν στην έδρα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στον πρώτο όροφο (Μπαλτατζή 32, Άγ. Ι. Ρέντης) σε ημερομηνίες που θα ακολουθήσουν σε έτερη ανακοίνωση έχοντας εκτυπώσει ήδη το Βάουτσερ («Αξία Τοποθέτησης») από τον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ και να το καταθέσουν στην υπηρεσία μας διασφαλίζοντας διαθέσιμη θέση φοίτησης. Επίσης μαζί πρέπει να έχουν την ταυτότητά τους ή κάθε άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο καθώς απαιτείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Η εξουσιοδότηση προς άλλο άτομο για την κατάθεση του Βάουτσερ δεν είναι αποδεκτή.

 

5. Το κριτήριο προτεραιότητας για εγγραφή σε Σταθμό είναι η σειρά κατάθεσης του Βάουτσερ στην υπηρεσία μας δια ζώσης καθώς δεν υπάρχει νόμιμη δυνατότητα θέσπισης άλλων κριτηρίων προτεραιοποίησης από την ΕΕΤΑΑ. Δεν θα προκρατούνται θέσεις είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης χωρίς την κατάθεση του Βάουτσερ από τον δικαιούχο διότι απαγορεύεται ρητά από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Η υπηρεσία μας θα καταχωρίσει τα vouchers ανά Σταθμό με βάση τις διαθέσιμες προσφερόμενες θέσεις και θα συνεχίσει την προβλεπόμενη διαδικασία με τις/τους ενδιαφερόμενες/νους που θα έχουν παραδώσει το Βάουτσερ (εκτύπωση συμβάσεων και σύνταξη – υπογραφή εξουσιοδότησης).

Στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-24» συμμετέχουν όλοι οι Βρεφικοί, οι Βρεφονηπιακοί και οι Νηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας, οι οποίοι εμφανίζονται στην κατάσταση που ακολουθεί:.

Α/Α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1.

1ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

(ΑΠΟ 18 ΜΗΝΩΝ)

ΚΥΠΡΟΥ 142 – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18453

2104926259

2.

2ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 30 ΜΗΝΩΝ)

ΚΥΠΡΟΥ 142 – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18453

2104920574

3.

3ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 13 & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 9Α– ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18450

2104930892

4.

4ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 30 ΜΗΝΩΝ)

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 13 & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 9Α

-ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18450

2104965168

5.

5ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.:18450

2104917686

6.

6ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 30 ΜΗΝΩΝ)

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 52 &

ΝΕΣΤΟΡΟΣ-ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18451

2104965928

7.

7ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

6Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 30 ΜΗΝΩΝ)

ΓΕΜΕΛΟΥ 35 – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18450

2104912221

8.

8ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

7Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 30 ΜΗΝΩΝ)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & Δ. ΨΑΡΑ 116 – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18452

2104902609

9.

9ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 &

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ-ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18452

2104920260

10.

10ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 30 ΜΗΝΩΝ)

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 &

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ-ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18452

2104920260

11.

11ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9Ος Α ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 30 ΜΗΝΩΝ)

ΤΥΑΝΩΝ 4 – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18450

2104926763

12.

12ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9Ος Β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΤΥΑΝΩΝ 4 – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18450

2104917281

13.

13ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΚΑΒΑΦΗ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233

2104928511

14.

14ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α – Δ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 30 ΜΗΝΩΝ)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7 -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233

2104827878

15.

15ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Β ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 30 ΜΗΝΩΝ)

ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233

2104916106

16.

16ο ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 89 -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233

2103423045

Author

Comments are closed.