ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή
τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

(πρώην « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΑ»)

Περιόδου 2022-2023

Αγαπητές/τοί αιτούσες/αιτούντες, δυνητικές/κοί δικαιούχοι απόκτησης «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και νηπιακούς σταθμούς του δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι:

1.Η EETAA (https://www.eetaa.gr/) δημοσίευσε την «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος» για τις/τους ενδιαφερόμενες/νους στις 02/08/2022. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων προς την ΕΕΤΑΑ είναι από τις 02/08/2022, ώρα 14:00 έως τις 17/08/2022, ώρα 23:59.

2.Για να ενημερωθείτε για τους όρους και τη διαδικασία θα πρέπει να εισέλθετε στον παρακάτω σύνδεσμο https://wwwapp.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2022

3.H Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής δέχεται βρέφη από οκτώ (8) μηνών συμπληρωμένης της ηλικίας μέσα στο μήνα έναρξης(από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022) και «προνήπια» από τριάντα (30) μηνών συμπληρωμένης της ηλικίας τους επίσης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

4.Οι ενδιαφερόμενες/νοι θα πρέπει να προσέλθουν στην έδρα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στον πρώτο όροφο (Μπαλτατζή 32, Άγ.Ι. Ρέντης) έχοντας εκτυπώσει ήδη το Βάουτσερ («Αξία Τοποθέτησης») από την εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ και να το καταθέσουν στην υπηρεσία μας. Επίσης μαζί πρέπει να έχουν την ταυτότητά τους ή κάθε άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο καθώς απαιτείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας της/του αιτούσας/αιτούντος. Η εξουσιοδότηση προς άλλο άτομο για την κατάθεση του Βάουτσερ δεν είναι αποδεκτή.

5. Το κριτήριο προτεραιότητας για εισδοχή σε Σταθμό είναι η σειρά κατάθεσης του Βάουτσερ στην υπηρεσία μας δια ζώσης.

6.Η υπηρεσία μας θα καταχωρίσει τα vouchers ανά Σταθμό με βάση τις διαθέσιμες προσφερόμενες θέσεις και θα συνεχίσει την προβλεπόμενη διαδικασία με τις/τους ενδιαφερόμενες/νους (εκτύπωση συμβάσεων και σύνταξη – υπογραφή εξουσιοδότησης).

Στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ συμμετέχουν όλοι οι Βρεφικοί, οι Βρεφονηπιακοί και οι Νηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας, οι οποίοι εμφανίζονται στην κατάσταση που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 18 ΜΗΝΩΝ)

ΚΥΠΡΟΥ 142 – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18453

2104926259

2ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΚΥΠΡΟΥ 142 – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18453

2104912162

3ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 13 & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 9Α -ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18450

2104930892

4ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 13 & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 9Α -ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18450

2104965168

5ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.:18450

2104917686

6ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 52 & ΝΕΣΤΟΡΟΣ – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18451

2104965928

7ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

6Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΓΕΜΕΛΟΥ 35 – ΝΙΚΑΙΑ – τ.κ.: 18450

2104912221

8ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

7Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & Δ. ΨΑΡΑ 116 – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18452

2104902609

9ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8Ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 & ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ -ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18452

2104920260

10ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8Ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 & ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18452

2104920260

11ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9Ος Α ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΤΥΑΝΩΝ 4 – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18450

2104926763

12ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9Ος Β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΤΥΑΝΩΝ 4 – ΝΙΚΑΙΑ- τ.κ.: 18450

2104917281

13ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΚΑΒΑΦΗ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233

2104928511

14ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α – Δ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7 -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ τ.κ.: 18233

2104827878

15ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Β ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 2.5 ΕΤΩΝ)

ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233

2104916106

16ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ)

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 89 -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ – τ.κ.: 18233

2103423045

 

Τέλος, σας παραθέτουμε το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει η ΕΕΤΑΑ στην πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους δικαιούχους και σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας:

θα δέχεται δια ζώσης, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα (υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων) , τα vouchers, από 30/08/22 και ώρες 08:00 -13:30.

 

Α/Α

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

02/08 –17/08/2022

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

22/08/2022

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ

23/08 – 25/08/2022

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

29/08/2022

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Comments are closed.