Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει προσωπικό τριών (03) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων,
για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών, και συγκεκριμένα:

• ΔΥΟ (02) ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ’ ή (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
• ΕΝΑ (01) ΑΤΟΜΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
από 16/03/2023 έως και 27/03/2023, ως κάτωθι:
είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή,
• είτε ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ,
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10, Τ.Κ. 18450, ΝΙΚΑΙΑ,
προς το Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού
υπόψη κ.κ. Πάντσου Αναστασίας ή Κίτσου Έλλης (τηλ. επικοινωνίας: 2132075226-2132075304)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Author

Comments are closed.