Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη  ανακοινώνει

τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.), για πέντε  (05) άτομα, των κάτωθι ειδικοτήτων:

  • Ένας/μία (01) ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (ειδίκευση Πιάνου)
  • Ένας/μία (01) ΠΕ Καθηγητών Μουσικής (ειδίκευση Βιολοντσέλου)
  • Ένας/μία (01) ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (ειδίκευση Κόρνου)
  • Ένας/μία (01) ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (ειδίκευση Σαντουρίου)
  • Ένας/μία (01) ΤΕ Καθηγητών Μουσικής (ειδίκευση Λαϊκής –Ακουστικής Κιθάρας)

χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες και όχι πέραν της 30/11/2024, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση Προγραμμάτων Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Παιδείας» στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου του Δήμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

από 17/11/2023 έως και 27/11/2023

  • είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο email: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr                                                      (Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά  θα πρέπει να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή)
  •  είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Νίκαια, 3ος όροφος, Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου  και Έκτακτου  Προσωπικού .

Πληροφορίες κ. Πάντσου Αναστασία (τηλ. επικοινωνίας: 2132075285 -226)

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Author

Comments are closed.