Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Ανακοινώνει: την πρόσληψη εκπαιδευτικού/διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιος με προέλευση των πιστώσεων (με
αντίτιμο), χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Author

Comments are closed.