Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει  προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  μέχρι  οκτώ (8) μήνες  και συγκεκριμένα  :

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

 Αιτήσεις από 29-12-2021 έως και 12-01-2022

είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.grείτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παναγή Τσαλδάρη 10, Νίκαια, Τ.Κ. 18450, απευθύνοντάς την στο Τμήμα ΙΔΑΧ – Έκτακτου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΕΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

                                    

Comments are closed.