Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.),

για ένα (01) άτομο, ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ,

χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες,

με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική Μέριμνα, Παρακολούθηση και Εξέταση Βρεφών και Νηπίων, καθώς και η Συμβουλευτική Αγωγή σε θέματα ψυχοσωματικής ανάπτυξης» στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 24/09/2021 έως και 04/10/2021,

αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

στο email: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Author

Comments are closed.