ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της υπ αρ.: ΣΟΧ 478/2021 για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
(ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

ανακοινώνει:
την πρόσληψη εκπαιδευτικού/διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι με προέλευση των πιστώσεων (με αντίτιμο), χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, δεκαοκτώ (18) ατόμων ηλικίας από 18 έως 65 ετών, για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, και
συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων, (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ & Β΄).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Author

Comments are closed.