Το πώς αναζητά κανείς με ασφάλεια ψυχολόγο, γίνεται και πάλι επίκαιρο, μέσα από διάφορα γεγονότα της εποχής. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων εξέδωσε σχετική ανακοίνωση προς το κοινό, με σκοπό την διασφάλιση του κοινού και των επαγγελματιών ψυχολόγων από τις ψευδεπίγραφες χρήσεις του τίτλου του Ψυχολόγου, οι οποίες παραπλανούν τους πολίτες. Μετά το παρόν κείμενο ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΕΨ.

Σήμερα, οι άνθρωποι- πολίτες μιας κοινωνίας κατακλύζονται, μέσα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, από ειδικούς, που τους λένε τι να κάνουν, πώς να το κάνουν και πώς να νιώσουν για αυτό που κάνουν, ή ειδικούς που βγάζουν συμπεράσματα για σοβαρά συμβάντα της ζωής και της καθημερινότητας. Όλοι αυτοί οι ειδικοί δεν είναι πάντα πιστοποιημένοι επαγγελματίες. Κάποιες φορές απλά δηλώνουν ειδικοί.

Πολύ συχνά, στις ψυχολογικές υπηρεσίες και στα γραφεία μας, οι ψυχολόγοι, ακούμε, από τους ανθρώπους που έρχονται σε μας, ερωτήσεις όπως «ποια είναι η διαφορά ψυχολόγου και ψυχοθεραπευτή» ή «τι κάνει ένας σύμβουλος ψυχικής υγείας» ή «αυτά που θα πώ είναι εμπιστευτικά».

Έχει νόημα λοιπόν να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τους ψυχολόγους και όχι μόνο, για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως, γιατί όταν ένας άνθρωπος φτάσει σε έναν ψυχολόγο έχει ανάγκη από βοήθεια και έχει κάνει το πρώτο βήμα για να την πάρει. Αν λοιπόν σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη φάση απευθυνθεί σε κάποιον που δεν είναι αυτό που δηλώνει και ο δεύτερος αποτύχει αναμενόμενα να του παρέχει αυτό που έχει ανάγκη ή ακόμα τον εξαπατήσει, ο άνθρωπος αυτός θα ματαιωθεί και συχνά θα υποτιμήσει το επάγγελμα και δεν θα αναζητήσει ξανά βοήθεια

Ψυχολόγος λέγεται αυτός που κατέχει πτυχίο ψυχολογίας, της επιστήμης που μελετά τη συμπεριφορά και τις ψυχικές- νοητικές διεργασίες των ανθρώπων. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους. Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός και δεν δίνει φάρμακα. Ωστόσο μπορεί να συνεργαστεί με τους γιατρούς που φροντίζουν έναν θεραπεύομενο του.

Ψυχοθεραπευτής είναι ένας ειδικός ψυχικής υγείας, δηλαδή ψυχολόγος, ψυχίατρος ή άλλος κλινικός επαγγελματίας, που έχει εκπαιδευτεί σε μια μορφή θεραπευτικής διερεύνησης- παρέμβασης με σκοπό την κατανόηση των ψυχικών δυσκολιών του θεραπεύομενου και την διαχείριση τους.

Στην εφαρμοσμένη ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις κατανόησης, ερμηνείας και παρέμβασης. Τι είναι όμως η προσέγγιση ενός ψυχολόγου ή αλλιώς η σχολή που ακολουθεί. Προσέγγιση ή σχολή είναι το σύνολο των θεωριών που διαμορφώνουν τον τρόπο, με τον οποίο, ένας επαγγελματίας ψυχολόγος ή ψυχοθεραπευτής θα κατανοήσει τον θεραπευόμενο του και θα παρέμβει για να τον βοηθήσει. Επιγραμματικά να πούμε ότι κάποιες από τις βασικές προσεγγίσεις είναι η ψυχοδυναμική, η συμπεριφορική, η συστημική και η ανθρωποκεντρική. Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν πολλούς εκπροσώπους, έχουν παρακλάδια και βεβαίως στη κλινική και ψυχοθεραπευτική πράξη μπορούν να συνδυάζονται προς όφελος του θεραπεύομενου. Για να το πώ απλά, προσεγγίσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί ένας θεραπευτής για να μας βοηθήσει, είναι δηλαδή ο βασικότερος λόγος που θα νιώσουμε ότι κάποιος θεραπευτής μας «ταιριάζει» ή όχι.

Αξίζει ίσως, σε αυτό το σημείο, να σημειωθεί ότι ένας ψυχολόγος ή ένας ψυχοθεραπευτής που σέβεται τον εαυτό του και το επάγγελμά του, έχει περάσει σε κάποια φάση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής του πορείας από τη θέση του θεραπευόμενου.

Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός που έχει λάβει πιστοποίηση ή έχει κάνει σπουδές στο τομέα της συμβουλευτικής. Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας δεν είναι ψυχολόγος.

Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνον στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικού νόμου. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου, σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, αν δεν είναι κάτοχος της αδείας για την άσκηση επαγγέλματος του Ψυχολόγου όπως ορίζεται από τον νόμο. Στην Ελληνική επικράτεια η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δίνεται στους πτυχιούχους σχολών ψυχολογίας και δεν προϋποθέτει την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι μεταπτυχιακές σπουδές και οι εκπαιδεύσεις είναι εργαλεία στα χέρια των ειδικών ψυχικής υγείας, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε, θεωρητικά, ότι όσα περισσότερα εργαλεία διαθέτει ένας ειδικός τόσο πιο αποτελεσματικός μπορεί να είναι.

Ο Ψυχολόγος πρέπει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο, να τηρεί δηλαδή απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει, ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Οι παραβάτες τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικού νόμου του Ποινικού Κώδικα.

Ο ψυχολόγος πρέπει επίσης να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του ψυχολόγου. Ο κώδικας αυτός, σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του και να συντελέσει στην πραγμάτωση της αποστολής του, μέσω της τήρησης βασικών αρχών επαγγελματικής διαγωγής. Απευθύνεται στους ψυχολόγους είτε ασκούν κλινική πράξη, είτε διεξάγουν έρευνα, είτε διδάσκουν, είτε συγγράφουν ψυχολογικού περιεχομένου κείμενα.

Καταληκτικά είναι φρόνιμο, πριν κανείς διαμορφώσει άποψη για αυτά που του συμβαίνουν ή για τα γεγονότα της καθημερινότητας, από αυτά που λέει ένας ειδικός σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, να μη χάνει τη κριτική του σκέψη και να μη ξεχνά πως το ότι δηλώνει κάποιος σε ένα μέσο δεν πιστοποιείται πάντα, αλλά και το τι τελικά επιλέγει, κάνει και λέει ένας άνθρωπος είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και πολύπλοκων εσωτερικών διεργασιών. Επίσης σημαντικό είναι να πούμε, ότι όταν κάποιος επιθυμεί να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, έχει το δικαίωμα, αν βέβαια το επιθυμεί, να κάνει όσες ερωτήσεις θέλει, μέχρι να κατανοήσει αν αυτό που κάνει αυτός ο ειδικός, είναι αυτό που ο ίδιος χρειάζεται. Πολύ συχνά μπορεί να παρασύρεται κανείς από το κύρος κάποιων επαγγελμάτων ή την ιδέα που μπορεί να έχει «φυτευτεί» μέσα στους ανθρώπους ότι κάποιοι επαγγελματίες είναι αυθεντίες και να συγκρατείται από το να ρωτήσει μέχρι να καταλάβει. Στην ψυχική υγεία, ας μου επιτραπεί να πώ ότι αυθεντίες δεν υπάρχουν, αλλά αντίθετα, υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αν τους εξουσιοδοτήσουν και τους το επιτρέψουν οι πελάτες- θεραπεύομενοι τους.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι, υπηρεσίες ψυχολόγου παρέχονται από διάφορους δημόσιους φορείς, νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων. Σε όλα τα παραπάνω, μπορεί κανείς να απευθυνθεί για ψυχολόγο με ασφάλεια, καθώς οι φορείς αυτοί στελεχώνονται από πιστοποιημένους επαγγελματίες, ακολουθώντας διαυγείς επίσημες διαδικασίες.

Ο δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη παρέχει υπηρεσίες ψυχολόγου στα πλαίσια λειτουργίας της κοινωνικής υπηρεσίας και του κέντρου κοινότητας του δήμου. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης: 2132004826- 2132004819.

Μπεμπλιδάκη Χρύσα

Ψυχολόγος- Κλινική Νευροψυχολόγος

 

http://www.seps.gr/index.php/etos2021/496-anakoinosi-pros-to-koino-anazito-me-asfaleia-psyxologo-pos-boro-na-ksero-an-enas-epaggelmatias-einai-pragmati-psyxologos

Comments are closed.