Αλλαγή / Καθορισμός ονομασίας οδού ή κοινόχρηστου χώρου

Στην σχετική αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω, περιγράφεται το τμήμα της οδού ή του κοινοχρήστου χώρου για το οποίο ζητείται ο καθορισμός / αλλαγή ονομασίας.

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση για τον καθορισμό / αλλαγή ονόματος οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, αφορά οδούς και κοινόχρηστους χώρους εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου.

Στην περίπτωση που προτείνεται και το όνομα, θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς το αίτημα και να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, αν πρόκειται για εξέχουσα προσωπικότητα ή αναφορά σε σχετικό ιστορικό γεγονός.

Η αλλαγή ονομασίας οδού & λοιπών κοινοχρήστων χώρων γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεδομένου ότι αλλαγές αυτές επιφέρουν αναστάτωση.

Η διαδικασία καθορισμού / αλλαγής ονομασίας οδού και λοιπών κοινοχρήστων χώρων περιλαμβάνει γνωμοδότηση του Συμβουλίου της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας, γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προτεινόμενη ονομασία και ακολούθως σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Author

Comments are closed.