Αγιογραφία

Στο Εργαστήριο Αγιογραφίας διδάσκεται :

-Φορητή εικόνα, προετοιμασία ξύλου.

-Τοιχογραφία, αντίγραφο παλαιάς εικόνας όπου οι επιμορφούμενοι απεικονίζουν πιστά αντίγραφα εικόνων πάνω σε ξύλο με επεξεργασία χειροποίητου μουσαμά. Η παλαίωση των εικόνων γίνεται με φυσικά υλικά όπως  κάσια, γομολάκα.

 

Οι εγγραφές και τα μαθήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο και ολοκληρώνονται τον

Ιούνιο κάθε έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.

Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα –Πέμπτη 16.00 – 21.00 και Παρασκευή (παρουσίαση

ιδιαίτερων τεχνικών).

Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα 18 ετών και άνω.

Εργαστήριο Αγιογραφίας: Ράλλη 180, Νίκαια, τηλ. 210 4254200.

Πληροφορίες- εγγραφές: Γραμματεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού (08.00 – 21.00)

στην οδό Αχιλλέως 15, τηλ. 2104906021, fax 2104921931,

email : politismos.nikaia.rentis@gmail.com