Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

  • Άδεια αυτοκινήτου (φωτοαντίγραφο)
  • Αίτηση σε έντυπο της υπηρεσίας
  • Άδεια ρυμουλκούμενου (φωτοαντίγραφο)
  • Σκαρίφημα διαστάσεων αυτοκινήτου
  • Ασφάλεια αυτοκινήτου

Comments are closed.