Απαιτούμενα μέτρα οδικής ασφάλειας:
Τα αναφερόμενα στην υπόψη Υπ. Απόφαση.
Αντίγραφο της άδειας πρέπει να διαβιβαστεί στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εκτέλεση της διαδρομής από το ΜΕ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Άδεια αυτοκινήτου (φωτοαντίγραφο)
  • Αίτηση σε έντυπο της υπηρεσίας
  • Άδεια ρυμουλκούμενου (φωτοαντίγραφο)
  • Σκαρίφημα διαστάσεων αυτοκινήτου
  • Ασφάλεια αυτοκινήτου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Author

Comments are closed.