Έσοδα

Τμήμα Εσόδων
Π. Τσαλδάρη 10
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 2075 305, 213 2075 306, 213 2075 309, 213 2075 360
email : esoda@nikaia-rentis.gov..gr

Τμήμα Ταμείου
Π. Τσαλδάρη 10
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 2075 316, 213 2075 317, 213 2075 318, 213 2075 319, 213 2075 228
email: tamiaki@nikaia-rentis.gov.gr