Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία, οι ψυχολόγοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι. Ρέντη και του Κέντρου Κοινότητας, εκφράζουν κάθε 15 και 30 του μήνα, προσωπικές απόψεις και κρίσεις για θέματα ειδικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος.