Άδεια παραχώρησης χώρου στάθμευσης σε οχήματα ατόμων με αναπηρία

  • Αίτηση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω και μαζί με τα παρακάτω συνημμένα την καταθέτετε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Γ. Γρεβενων 5 -7 Νίκαια ισόγειο)

1) Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως

3) Άδεια Κυκλοφορίας

4) Αναπηρικό Σήμα ή Δελτίο Στάθμευσης Αναπήρου

Δ/νση : Αιγάλεω αρ. 5 & Κάστορος

Τηλ. 213.1603121 – 122-123-124-125-126-127-128

5) Φωτοτυπία Ταυτότητος

6) Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ

 

  • Ανανέωση άδειας παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω και μαζί με τα παρακάτω συνημμένα την καταθέτετε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Γ. Γρεβενων 5 -7 Νίκαια ισόγειο)

1) Αντίγραφο προηγούμενης απόφασης

2) Φωτοτυπία Ταυτότητας

3) Υπεύθυνη Δήλωση

Comments are closed.