Άδεια παραχώρησης χώρου στάθμευσης σε οχήματα ατόμων με αναπηρία

 • Αίτηση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω και μαζί με τα παρακάτω συνημμένα την καταθέτετε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Γ. Γρεβενων 5 -7 Νίκαια ισόγειο)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως
 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αναπηρικό Σήμα ή Δελτίο Στάθμευσης Αναπήρου
  Δ/νση : Αιγάλεω αρ. 5 & Κάστορος
  Τηλ. 213.1603121 – 122-123-124-125-126-127-128
 • Φωτοτυπία Ταυτότητος
 • Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος η οποία θα αναγράφει τα εξής:
  (Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτω στην αίτηση μου είναι αληθή & δεν διαθέτω ιδιωτική θέση στάθμευσης σε ακίνητο που βρίσκεται πλησίον της κατοικίας μου).
 • Ανανέωση άδειας παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω και μαζί με τα παρακάτω συνημμένα την καταθέτετε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Γ. Γρεβενων 5 -7 Νίκαια ισόγειο)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Comments are closed.