Άδεια γάμου για δημότη Νίκαιας Ρέντη που διαμένει στο εξωτερικό

Η άδεια ικανότητας γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι δημότης

1. ΑΙΤΗΣΗ (επικυρωμένη από ελληνική προξενική αρχή)

2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (επικυρωμένη από ελληνική προξενική αρχή)

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με όλα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, η οποία θα αναφέρει ότι: <<Είμαι κάτοικος………….., ο βαθμός του γάμου μου είναι πρώτος, δεύτερος κ.λ.π. και ότι δεν υπάρχει εμπόδιο για το γάμο μου σύμφωνα με τα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, και 1360 του Αστικού Κώδικα>>.(επικυρωμένη από ελληνική προξενική αρχή)

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ σε όποιον αναλάβει τη συνέχεια της διαδικασίας στην Ελλάδα για την έκδοση του πιστοποιητικού(επικυρωμένη από ελληνική προξενική αρχή)

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(επικυρωμένη από ελληνική προξενική αρχή

6. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (αναζητείται από την υπηρεσία μας αυτεπάγγελτα)

7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ Ή ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (θα προσκομίσετε ολόκληρη την εφημερίδα με την αγγελία)

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

9. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

Σε περίπτωση προηγούμενου γάμου απαιτείται:

1. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ (αναζητείται από την υπηρεσία μας αυτεπάγγελτα)

2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ (αναζητείται από την υπηρεσία μας αυτεπάγγελτα).

Author

Comments are closed.