Άδεια γάμου για Έλληνες κατοίκους του Δήμου Νίκαιας Ρέντη

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της τωρινής κατοικίας του

1. Αίτηση ( χορηγείται από το Δήμο)

2. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (ζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο)

4. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου ( Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους ή Ε1 )

5. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

6. Αναγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια Αθηναϊκή ή Πειραϊκή εφημερίδα στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των μελλονύμφων, το όνομα των γονέων τους, το γένος, ο τόπος γέννησης και η τελευταία τους κατοικία (ένα αντίτυπο για τον καθένα). Σε περίπτωση που ένας από τους δύο είναι αλλοδαπός τα στοιχεία του θα πρέπει να αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες.

7. Παράβολο για πολιτικό γάμο από το πλησιέστερο ΚΕΠ  το οποίο το εκδίδει ηλεκτρονικά και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή αγορά του μέσω Εφορίας. Στη περίπτωση αγοράς ηλεκτρονικού παραβόλου θα πρέπει να προσκομιστεί και η απόδειξη πληρωμής του.

8. Για τους διαζευγμένους ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση του

9. Σε περίπτωση χηρείας πρέπει να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

• Για τους ανήλικους χρειάζεται δικαστική απόφαση

• Η άδεια γάμου εκδίδεται από το Δήμο κατοικίας του ενδιαφερόμενου

 

Comments are closed.