Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ.Ι. Ρέντη διοργανώνει δυο δράσεις στον χώρο της (Μπιχάκη 15)  για μαθητές Δημοτικού. Η «Πρόσκληση για την…

Περισσοτερα

Περιληπτική Διακήρυξη Διακήρυξη Απόφαση Ο.Ε. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Μελέτη

Περισσοτερα
Δήλωση υιοθεσίας Στο δήμο που κατοικούν οι θετοί γονείς: 1.Δικαστική απόφαση. 2.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο. 3.Έκθεση επίδοσης. 4.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. 5.Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών
banner diavgeia open data gis ekloges