Δήλωση Βάπτισης 1.Βεβαίωση Ιερέα. 2.Αστυνομική ταυτότητα. α. Υπόχρεοι να δηλώσουν την βάπτιση είναι και οι δύο γονείς, ή ο ένας γονέας, με εξουσιοδότηση του άλλου (προκειμένου να γίνει και ονοματοδοσία, η
banner diavgeia open data gis ekloges