Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου πρόκειται να…

Περισσοτερα
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου πρόκειται να διεξάγει εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2024 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση άδειας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 26/07/2024
Περισσοτερα
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Φανουρίου πρόκειται να διεξάγει εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία στις 26 & 27 Αυγούστου 2024. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση άδειας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 26/07/2024 στο
Περισσοτερα

Με εκπροσώπους της  Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής και του Πολιτιστικού Κέντρου και Σχολείου «ΖΑΒΑΡΙΑΝ» συναντήθηκε ο Δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Μαραγκάκης με στόχο την ανταλλαγή προτάσεων ενίσχυσης δεσμών μεταξύ…

Περισσοτερα

  Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης συναντήθηκε με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας.…

Περισσοτερα
Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 6 παράγραφος 5 του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10-2023), σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 182/26-01-2024 Εγκυκλίου 98 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) του Υπουργείου Εσωτερικών
Περισσοτερα

 Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και για την ασφάλεια όλων έχει λάβει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη λόγω των  ισχυρών βροχών και καταιγίδων που προβλέπονται από την…

Περισσοτερα
Δήλωση Διαζυγίου 1.Απόφαση Δικαστηρίου πρωτότυπη ή Συμβολαιογραφική Πράξη. 2.Αστυνομική ταυτότητα 3. Διαζευκτήριο 3.Πιστοποιητικό μη άσκησης ενδίκων μέσων και επίδοση για το αμετάκλητο (αν πρόκειται για πολιτικό γάμο) 4.Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα (αν πρόκειται για πολιτικό γάμο) 5. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των διαζευχθέντων. 7. Η υπηρεσία είναι δυνατό να ζητήσει και άλλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση (ανάλογα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η…

banner diavgeia ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 2020 2023 open data Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πρόγραμμα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία