Εγγραφή ενήλικου αδήλωτου στα μητρώα αρρένων Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά: -Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) -Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε
banner diavgeia open data gis ekloges